Dijamantski noževi za prolaznu rupu

DIJAMANTSKI NOŽEVI namenjeni su obradi  delova obojenih metala i njihovih legura, plastike i drugih nemetalnih materijala.