Pasta za poliranje

Paste za poliranje se koriste u obradi crnih i obojenih metala, legura, čelika, poluprovodnih materijala, stakla, metalokeramike, dragog i poludragog kamenja i drugih materijala. Paste za poliranje vrše hemijsko i mehaničko dejstvo na površine.

Pasta za poliranje

Proizvodi

Dijamantska pasta
Dijamantska pasta

Dijamantska pasta se koristi za lepovanje i poliranje bilo kojih površina od metala, stakla, keramike, granita, plastike, drva i dr. Sastoji se od dijamantskog praha i odgovarajućih veznih komponenata. Postoje u različitim granulacijama i dele se na 4 grupe, svaka grupa ima svoju odgovarajuću boju paste i pakovanja.

Višekomponentne paste
Višekomponentne paste

Višekomponentne paste su namenjene za poliranje crnih i obojenih metala, legura, veštačkih materijala. One se izdvajaju po tome što se sastoje od različitih abrazivnih komponenata, koje dopunjavaju jedna drugu u vreme poliranja, što povećava fizičko-mehaničke osobine ispoliranih površina.

Čvrsta tehnološka maziva
Čvrsta tehnološka maziva

Upotrebom čvrstih tehnoloških maziva (ТТЗ) povećava se resurs alata do tri puta. Pošto nije uvek moguće, a ponekad nije ni efikasno koristiti tečnosti za hlađenje, koriste se čvrsta tehnološka maziva.