Čvrsta tehnološka maziva

Upotrebom čvrstih tehnoloških maziva (ТТЗ) povećava se resurs alata do tri puta. Pošto nije uvek moguće, a ponekad nije ni efikasno koristiti tečnosti za hlađenje, koriste se čvrsta tehnološka maziva.

Proizvode se od raznih komponenata, a najzastupljeniji su hexagonal boron nitrid i molibden disulfid. Odnos drugih komponenata se menja u zavisnosti od tehnološkog procesa.