Cevaste dijamantske burgije (za kamen)

Dijamantske cevaste burgije za bušenje granita, mermera, cigle, keramičkih pločica, betona, armiranog betona i stakla. 

Preporučena upotreba adaptera za hlađenje u zoni bušenja. Proizvode se na volframo-kobaltnom vezivu sa odgovarajućom količinom dijamantskog praha.
Radi povećavanja veka trajanja ne dopuštati rad u režimu čekića.
Preporučeni broj obrtaja u zavisnosti od prečnika burgije

Діаметр свердла (мм)

Оберти (об/хв)

6-8

8000-5000

10-20

3000-2000

25-40

1500-1000

42-46

1000-400